21 Ekim 2009 Çarşamba

Ebedî Namazlar"Es-salatu ımâdu'd-dîn". Namaz dinin direğidir.(Tirmizi, İmân: 8; İbni Mâce, Fiten: 12; Müsned, 5:231, 237; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:76.)

"...namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye-i ömrünü âhirete mal edebilir; fani ömrünü bir cihette ibka eder." [4.Söz'den]

Namazda öyle bir ruh var ki insanın diğer mubah dünyevî amellerini de ibadet hükmüne geçiriyor.

Yani namaz insanın bütün bir hayatını, zamanının tümünü onarıyor, her dem yeniden inşa ediyor.

Namaz insanın diğer amellerine kendi ruhundan üflediği gibi, diğer ameller de, namazın ruhuna tesir eder, onu besler. Aynen iman ve islam, iman ve amel-i salih arasındaki ilişki gibi. Arada çok boyutlu karşılıklı bir ilişki var.

İşte bu da yukarıda Üstad'dan alıntıladığım cümlede Üstad'ın da kayıt düştüğü üzere, güzel bir niyet ile mümkün olur ancak.

Güzel bir niyet de ihlasla, amelde rıza-yı ilahiyi gözetmekledir.

Buradan şu sonuca varabiliriz; eğer namazın da farzlarından biri olan niyetimizi sağlam tutarsak namazlarımız hiç bitmez inşaallah, yukarıda Üstad'ın da dediği gibi, "bir cihette ibkâ olur", ebedileşir namazlarımız.

Ebedî namazlara...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder